Šta ako promena koju tražite- traži Vas…

Ljudi se u životu nekako najviše plaše i opiru promenama. Traže stalnu sigurnost gde će biti ušuškani, uljuljkani kao što su stalni posao, stalne veze, stalni odnosi i teško napuštaju ta područja čak i kad postanu desturktivna, samo iz straha od promene i napuštanja zone komfora. Paradoks je međutim upravo u tome da jedino što je zaista stalno u životu je promena. Mada većina pokušava da je zaustavi da bi stvorila privid sigurnosti. Prihvatanjem stalne promene stvara se prilika za nova iskustva i doživljaje.